Uitslagen Sneeker dweildag 2015

Wedstrijdklasse:
1e – Toeter Nog Maar Een
2e – Heegemer Dekdweilers
3e – Menaemer Feintsjes
4e – Alarmfase 3
5e – Bressband BOB

Winnaar Leutklasse: Boerenkapel De Knotwilgen
Winnaar OJKB Prijs: Flater Pretorkest
Winnaar Gevulde Koek Prijs: Menaemer Feintsjes

Onze sponsoren